CADASTRUL VERDE

Prima iniţiativă de inventariere a spaţiului verde din Constanţa a fost realizată de echipa noastră de specialişti în 2008, scopul  fiind conturarea unei imagini de ansamblu a situaţiei spaţiilor verzi din municipiul Constanta. Studiul a fost laborios şi a cuprins situaţia juridică a spaţiilor verzi selectate în proiect, suprafaţa acestora,  precum şi speciile de arbori şi arbuşti existente în cadrul lor.

Pentru realizarea obiectivului principal, au fost implicaţi atât voluntarii organizaţiei, cât şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din Constanţa, care au participat activ la inventarierea speciilor de arbuşti şi arbori din zonele: Parcul de la Gară,  Parcul de la Casa de Cultură, Scuarurile delimitate de Bd. Tomis şi str. Mircea cel Bătrân, Parcul Arheologic