GRUNDTVIG
O serie de proiecte ONG Mare Nostrum pe linia Educației pentru Dezvoltare Durabilă.

ONG Mare Nostrum a coordonat şi a fost partener în 5 proiecte, finanţate prin programul GRUNDTVIG, al Comisiei Europene, desfăşurate în perioada 2005-2013.

Întrucât a coincis cu decada Naţiunilor Unite de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă (2005-2014), proiectele au fost axate pe această tematică, adresându-se în special adulţilor, implicaţi în educaţie. Au fost create cursuri, broşuri, ghiduri, site-uri web, toate cuprinzând schimbul de informaţii şi experienţă, din cadrul acestor oportunităţi de învăţare. Proiectele au reprezentat paşi importanţi în consolidarea conceptului de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă, în România (dar nu numai), de promovare a acestuia, dar şi de îmbogăţire a portofoliului Mare Nostrum, în domeniu.