CONSERVAREA DELFINILOR DIN APELE COSTIERE ROMÂNEȘTI PRIN IMPLICAREA PESCARILOR
Acest proiect a reprezentat promotorul unor acțiuni foarte importante pe linia conservării  biodiversității, cum ar fi amplasarea de dispozitive ADD pe plasele pescărești.

 În 2005, pornind de la problema capturilor accidentale a delfinilor în plasele de pescuit, ONG Mare Nostrum a inițiat proiectul ”Conservarea delfinilor din apele costiere româneşti prin implicarea comunităţii pescarilor şi conştientizarea turiştilor”, cu finanțare europeană. În cadrul proiectului au fost desfășurate monitorizări pentru identificarea delfinilor eșuați și au fost organizate întâlniri de lucru cu pescarii, pentru a stimula implicarea lor în acțiunile de conservare ale delfinilor. Acest proiect a reprezentat promotorul unor acțiuni foarte importante pe linia conservării  biodiversității, cum ar fi amplasarea de dispozitive ADD pe plasele pescărești.