MARLITER
Proiect european, în care ONG Mare Nostrum este partener, alături de Grecia, Ucraina și Georgia.

Lansat în 2018, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni și are ca obiectiv principal încurajarea cooperării riverane în ceea ce privește monitorizarea deșeurilor marine, precum și poluării marine în bazinul Mării Negre.

Proiectul prevede 3 mari activități, precum: structurarea și adunarea datelor de interes privind monitorizarea poluării marine, dezvoltarea unui tool interactiv și a unor hărți interactive, care să integreze datele furnizate de parteneri. Hărțile vor fi disponibile publicului larg și vor conține informații esențiale despre zonele înregistrate, metode formale și non formale de implementare măsuri privind reducerea cantității de deșeuri marine, posibilitate de instruire online pentru reprezentanții administrațiilor locale și a structurilor direct interesate și abilitate să ia măsuri din acest punct de vedere.

Valoarea totală a proiectului este de 770 mii euro